Home » Baśń niepodległa, czyli w stronę politologii kultury. Wykłady witebskie by Bohdan Cywinski
Baśń niepodległa, czyli w stronę politologii kultury. Wykłady witebskie Bohdan Cywinski

Baśń niepodległa, czyli w stronę politologii kultury. Wykłady witebskie

Bohdan Cywinski

Published 2006
ISBN :
Paperback
216 pages
Enter the sum

 About the Book 

Baśń niepodległa to książka o narodzie, który przetrwał pomimo zbrodni rozbiorów dokonanej na jego kraju. Ewolucyjnie zaprezentowane zostało tu bogactwo i rola literatury polskiej. Cywiński pokazuje, jak silna była więź społeczeństwa zamieszkującegoMoreBaśń niepodległa to książka o narodzie, który przetrwał pomimo zbrodni rozbiorów dokonanej na jego kraju. Ewolucyjnie zaprezentowane zostało tu bogactwo i rola literatury polskiej. Cywiński pokazuje, jak silna była więź społeczeństwa zamieszkującego przedrozbiorową Rzeczpospolitą z instytucją państwa, mimo że nie było ono przecież doskonałe. Dla pokolenia, które przeżyło grozę rozbiorów, likwidacja państwa oznaczała zarazem śmierć narodu. Podobne myślenie w tamtej dobie cechowało jedynie Francuzów, ale tam zagrożenie zaniku państwowości było zdecydowanie mniejsze. Państwo dawało narodowi – według naszych XVIII−wiecznych przodków – określoną strukturę polityczno−prawną, zabezpieczało go przed atakiem z zewnątrz, określało wewnętrzny ład społeczny. Brak państwa – wyobrażano sobie – spowoduje rozkład więzi społecznych i zatratę poczucia tożsamości zbiorowej, a państwo będące agresorem wchłonie podbity naród. Z tak fatalnych nastrojów otrząsnąć się pomogło pokolenie romantyków, uzmysławiające w swojej twórczości możliwość dalszego istnienia narodu, nawet bez państwa.