Home » Чичовци by Ivan Vazov
Чичовци Ivan Vazov

Чичовци

Ivan Vazov

Published
ISBN :
Paperback
120 pages
Enter the sum

 About the Book 

С повестта „Чичовци (1885) Иван Вазов създава виртуозен образец на пародията в нашата литература. Пародията като литературен вид се основава на комичното съчетаване на формалните признаци на един стил, жанр или конкретно произведение, от еднаMoreС повестта „Чичовци (1885) Иван Вазов създава виртуозен образец на пародията в нашата литература. Пародията като литературен вид се основава на комичното съчетаване на формалните признаци на един стил, жанр или конкретно произведение, от една страна, с ново, несъответстващо съдържание, от друга. Така основният механизъм на пародията е травестирането („преобличането) на съдържанието в друга форма, като новополученото съчетание по правило буди смях. Пародийното слово е „двугласно. Това ще рече, че първоначалният, осмиваният образец личи зад вторичното, осмиващо слово на пародията.Често допускана грешка е представянето на „Чичовци като пародия на „Под игото. Това е хронологически изключено, защото Вазовият роман епопея е завършен след повестта (през 1894 г.). „Чичовци обаче пародира възрожденската патетика, която „Под игото ще се опита да възкреси със съвсем конкретни обществени цели десетина години по-късно. Повестта пародира един тип битова, мисловна и речева действителност и съответно сюжета, който би могъл да произтече от нея. В основата стои похватът на поставяне на героичното в негероични ситуации…